Corpus of Contemporary American English

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Corpus of Contemporary American English

The Corpus of Contemporary American English (COCA) är den största fritt tillgängliga korpusen över engelska språket, och den enda större korpusen över amerikansk engelska. Den innehåller mer än 560 miljoner ord och är jämnt fördelad mellan talad text, skönlitteratur, tidskriftsartiklar, dagstidningsartiklar och akademiska texter.

The Corpus of Contemporary American English (COCA) is the largest freely-available corpus of English, and the only large and balanced corpus of American English. The corpus contains more than 560 million words of text and it is equally divided among spoken, fiction, popular magazines, newspapers, and academic texts.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.