Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Why is so little known of female artists, scientists, politicians, and so forth? This is one of the first questions which arises whenever any kind of history is about to be written. One of the reasons for this is that historiography relies on existing biographical dictionaries, most of which contain very few entries for women. The Biographical Dictionary of Swedish Women (SKBL) resolves this dilemma by providing free (CC-BY licensed) access to biographies of women who actively contributed to Swedish society.

The images used in SKBL come from museums, archives and private collections. SKBL does not own any of the images and therefore cannot give permission for them to be reproduced.

På svenska:
Varför finns inga kvinnliga konstnärer, vetenskapsmän, politiker osv? Den frågan väcks så snart historia av olika slag ska skrivas. En av anledningarna är att historieskrivningen vilar på befintliga biografiska lexikon, där kvinnor förekommer mycket sällan. Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, SKBL, ändrar på detta. Här finns nu, fritt tillgängligt (under CC-BY-licensen), levnadsteckningar över svenska kvinnor och över utländska kvinnor, som varit verksamma i Sverige.

Bilderna i SKBL har hämtats från muséer, arkiv och privatpersoner. SKBL äger alltså inte bilderna och kan därmed inte ge tillstånd till reproduktion.