LUP Student Papers

LUP Student Papers

Lund University Publications Student Papers (LUP-SP) är ett öppet arkiv för studentuppsatser från Lunds universitet.
Arkivet innehåller bibliografisk information från mer än 55 000 publikationer. När det är möjligt finns hela studentuppsatserna tillgängliga elektroniskt.

Lund University Publications Student Papers (LUP-SP) is the institutional repository for master theses and student papers from Lund University.
The repository contains bibliographic information on over 55,000 publications. The full texts of the documents are made freely available when possible.