Cochrane Interactive Learning

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Cochrane Interactive Learning

Du måste skapa ett personligt konto. OBS! När du registrerar ditt konto använder du med fördel universitetets nätverk (t ex Eduroam). Använd studentepost eller epost för anställda för att skapa konto utanför LU:s nätverk/Eduroam: @student.lu.se, @lu.se eller @med.lu.se. När du gjort ett konto kan du nå modulerna oberoende av nätverk och plats. En gång om året kan du behöva återregistrera dig för fortsatt tillgång. Följ instruktionerna du får när du försöker logga in, använd universitetets nätverk eller Eduroam.

Länk till video som visar hur du skapar konto

Cochrane Interactive Learning är för dig som vill lära dig om hur en systematisk litteraturöversikt görs inom medicin. Resursen är uppdelad i moduler, där du steg för steg går igenom arbetsprocessen.

Modul 1: Introduktion till systematiska översikter
Modul 2: Att skriva ett protokoll
Modul 3: Systematisk informationssökning
Modul 4: Välja ut studier och data
Modul 5: Introduktion till studiekvalitet och risk för bias
Modul 6: Analysera data
Modul 7: Tolkning av resultaten
Modul 8: Rapportera översikten
Modul 9: Introduktion till hälsoekonomi

När du gått igenom en modul och klarat den får du ett certifikat.


Individual first-time users will need to create personal Cochrane accounts. NB! When you initially register for an account, it is preferable to use Lund University network (e g Eduroam). If you use another network you must use your LU email @student.lu.se, @lu.se or @med.lu.se. Once registered, you can access the modules from any network. The license for Cochrane Interactive Learning is renewed annually, and you need to re-register. Follow the instructions when signing in, and use Lund University network or Eduroam/VPN.

Link to video tutorial on how to set up an account

Cochrane Interactive Learning is a learning resource on how to conduct a systematic review. The resource consists of nine modules, covering the whole process of systematic reviews. After finishing a module, you receive a certificate.

Fulltext
Som student eller anställd har du tillgång till resursen även utanför campus.
If you are affiliated to Lund University you can also access the resource off campus.

Ämnesord
Medicin, systematiska översikter
Medicine, systematic reviews

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.