ICIS

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

ICIS

ICIS provides pricing information and analysis for more than 180 product markets. The information is collected from market participants by ICIS global network of reporters, delivering unrivalled coverage of established and emerging markets, including China and Asia.

Note: To receive login information, please contact: the Library of Chemistry and Chemical Engineering.

ICIS tillhandahåller prisinformation och analyser för mer än 180 produktmarknader. Informationen hämtas från marknadsaktörer av ICIS globala nätverk av reportrar vilket ger oöverträffad täckning av etablerade och tillväxtmarknader, inklusive Kina och Asien.

För information om inloggning, vänligen kontakta Kemicentrums bibliotek.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.