ICE Virtual Library

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

ICE Virtual Library

ICE Publishing, established in 1836, is a leading provider of information for academics, researchers and practitioners worldwide in the fields of civil engineering, construction and materials science. As the publishing arm of the Institution of Civil Engineers, ICE Publishing produces a wide range of publications that disseminate best practice, expert advice, and ground breaking research. Please note that Lund University only have access to e-books marked with S = Subscribed content.

ICE Publishing, etablerad 1836, publicerar information inom byggnads-, bygg- och materialvetenskap för akademiker, forskare och yrkesverksamma över hela världen. Observera att Lunds universitet endast har tillgång till e-böcker markerade med S (= subscribed content).

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.