TorTalk

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

TorTalk

TorTalk är en mjukvara som läser upp all skärmtext för dyslektiker och andra som vill ha ett alternativ till ögonläsning. Den finns för både Mac, Windows och Windows tablets.

Ladda ner programvaran
Hämta installationsnyckel (Du behöver installationsnyckeln för att installera programmet)

Korta instruktionsfilmer för Windows
Korta instruktionsfilmer för Mac

Enkelt gränssnitt gör att du snabbt är igång. Inga förval behöver göras. Markera bara text och klicka på play. OCR klarar all låst skärmtext. Gäller låsta pdf-filer, kopieringsskyddade e-böcker, in-scannat material som ej går att markera, bild av text som finns exempelvis i Adobe Flash. OCR-komponent är senaste generationen Omnipage från Nuance. Kontrollera hastigheten för en naturlig läsupplevelse. Justera talsyntesens hastighet medan den läser upp text. Hitta rätt hastighet snabbt samt justera ifall delar av text exempelvis ska snabbläsas. Välj bort att lyssna på text inom parentes. Slipp lyssna på referenstext i form av årtal och namn som kan ligga insprängd i text. 20 språk och ca 60 röster ingår, varav tre är svenska. Samtliga är senaste generationen Vocalizer expressive från Nuance.

Hämta röster för Windows
Hämta röster för Mac

Systemkrav Windows
Windows dator med XP, Vista (32 eller 64-bitars), Windows 7 (32 eller 64-bitars), Windows 8 PRO (32 eller 64-bitars, dock ej RT), samt Windows 10. 2 GB RAM och 1.5 GB hårddisk-utrymme krävs.

Systemkrav Mac
Operativsystem OS X 10.8 Mountain Lion eller senare. Hårdvara Intel® Core™2 Duo processor eller senare. Minst 1.5 GB ledigt på hårddisk. Internminne (RAM) 2 GB eller högre.


TorTalk is a software for computers which will read all text on the screen for people with dyslexia and anyone who prefers to listen to text. It’s available for Mac computers, Windows computers and Windows tablet.

Download the software
Get the installation key (You need the installation key to install the software)

Videos about using TorTalk on Windows
Videos about using TorTalk on Mac

An intuitive interface will quickly get you going. No settings need to be adjusted. Just highlight text and push the play button. OCR will smoothly manage all format of. For example copy protected (read only) PDF, protected e-books and even picture of text, which can be found in for example a flash player (Adobe Flash) or in material being scanned. The TorTalk OCR is of high quality from one of the leading OCR-manufacturers (Omnipage from Nuance). Control the speed for a natural reading experience. Adjust the speed of the TTS as it reads text for you. Find the right pace quickly and adjust if needed. Chose not to read text in parenthesis. Option to skip content within parenthesis. No more listening to references, names and years. Roughly 60 tts voices in 20 languages are included. All voices are high quality voices from Nuance Vocalizer expressive.

Get voices for Windows
Get voices for Mac

System requirements Windows
Windows computer/tablet with XP, Vista (32 or 64-bit), Windows 7 (32 or 64-bit), Windows 8 PRO (32 or 64-bit, not RT though), or Windows 10. 2 GB RAM or higher. At least 1,5 GB available on hard drive.

System requirements Mac
OS X 10.8 Mountain Lion or newer. Intel® Core™2 Duo processor or newer. At least 1.5 GB available on hard drive. 2 GB RAM or higher.


End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.