Statista

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Statista

Statista provides access to quantitative data on media, business, finance, politics, and other areas of interest or markets. It consolidates statistical data on over 80,000 topics from more than 22,500 sources. Statista also provides data on market forecasts, white paper studies, dossiers, industry reports, digital market outlooks and consumer market outlooks.

Available on four platforms: German, English, French and Spanish.

Subject Headings: Consumers, Markets, Statistics


Statista ger statistik för ett antal olika områden, men med fokus på marknader och konsumenter.

Ämnesord: Konsumenter, Marknader, Statistik

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.