Wharton Research Data Services (WRDS)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Wharton Research Data Services (WRDS)

Wharton Research Data Services (WRDS) is a research platform and business intelligence tool. Lund University subscribe to CRSP – US Stock Databases.

Also provided on the platform are some freely accessible databases.

Please note: To access WRDS, you have to enter your email address assigned by your subscribing institution. An email is sent to this address with the information needed to sign in.

Subject Headings: Accounting, Business Administration, Economic History, Economics, Finance


Wharton Research Data Services är en forskningsplattform som kan rymma många olika databaser. Lunds universitet prenumererar på CRSP - US Stock Databases.

Observera: För att komma åt WRDS måste du ange din e-postadress vid Lunds universitet. Ett e-postmeddelande skickas sedan med den information som behövs för att logga in.

Ämnesord: Redovisning, Företagsekonomi, Ekonomisk historia, Nationalekonomi, Finans

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.