Academic Conferences in China (Wanfang Data) (NIAS)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Academic Conferences in China (Wanfang Data) (NIAS)

Please note: this database is only in Chinese.

The Academic Conferences in China contains full-text, abstract and other descriptive information of papers from national and international conferences held in China from 1986 onward. Our subscription includes conferences from the categories Humanities & Social Sciences.

OBS: denna databas är helt på kinesiska.

Databasen The Academic Conferences in China innehåller fulltexter, abstracts och bibliografisk information om artiklar från nationella och internationella konferenser som hållits i Kina från 1986 och framåt. Vår prenumeration omfattar konferenser från kategorierna Humanities och Social Sciences.

Ämnesord: Humaniora, Samhällsvetenskap

Subject Headings: Humanities, Social Sciences

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.