Airiti Library (NIAS)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Airiti Library (NIAS)

Please note: this database is mainly in Chinese.

Airiti Library provides a comprehensive search in:

We have a license to TEPS so Taiwanese journal articles can be freely searched and downloaded. Other Airiti Library items can be ordered according to a credits system. Please contact ILB@nias.ku.dk for more information.

OBS: denna databas är huvudsakligen på kinesiska.

Airiti Library söker i:

Vår licens medger att taiwanesiska tidskriftsartiklar kan sökas fritt och laddas ner. Andra Airiti Library-artiklar kan beställas enligt ett kreditsystem. Kontakta ILB@nias.ku.dk för mer information.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.