Brill (dictionaries)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Brill (dictionaries)

Brill Dictionaries cover old and mostly extinct languages. Highlights include all Indo-European Etymological Dictionaries and Franco Montanari's The Brill Dictionary of Ancient Greek Online.

Brills Ordböcker täcker främst utdöda språk. Innehåller bl.a. Indo-European Etymological Dictionaries och Franco Montanari's The Brill Dictionary of Ancient Greek Online.

Subject headings: Ancient Greek, Indo-European

Ämnesord: Antiken, Grekland, Indoeuropeiska

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.