KARNOV Total (danska)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

KARNOV Total (danska)

Danska Karnov innehåller dansk lagstiftning med kommentarer. Ugeskrift for Retsvaesen (UfR) online innehåller alla domar som offentliggjorts i tidskriften UfR sedan 1950. Tidsskrift for Kriminalret (TfK) online innehåller samtliga nummer av TfK i fulltext från 1999. Danmarks love omfattar gällande lag i Danmark och en nyhetsservice som ger tillgång till danska lagförarbeten i fulltext för de senaste sex månaderna. För frågor om databasen, kontakta ditt fakultetsbibliotek eller Juridiska fakultetens bibliotek, jurbibl@jur.lu.se.

Observera att KARNOV Danska endast är tillgänglig inom Lunds universitet, men inte utanför LU-campus. Även om du befinner dig inom LU-campus måste du logga in via CAS med ditt LUCAT eller Student ID för att komma åt databasen.

Please note that KARNOV Danish is only available within the physical premises of Lund University Libraries, but not off LU-campus. Even if you are on LU-campus, you must log in via CAS with your LUCAT or Student ID to access the database.

This database is only in Danish. It contains for instance statutes and Ugeskrift for Retsvaesen.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.