Rock's Backpages

Lund University students and employees only, login with STiL/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Rock's Backpages

Rock's Backpages is an archive of music journalism. The resource includes more than 22 000 articles from the early 1960's to present.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes. Please note that further restrictions may apply to each individual database. Always consult the individual conditions for the resources´ platform in question before use.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte. Vänligen notera att ytterligare villkor kan gälla för varje databas. Ta därför del av användarvillkoren på varje enskild plattform före användning.