Nordisk kvinnolitteraturhistoria

Nordisk kvinnolitteraturhistoria

Nordisk kvinnolitteraturhistoria är en trespråkig webbportal på danska, svenska och engelska. För första gången presenteras 1000 års kvinnolitteraturhistoria från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Färöarna, Island, Grönland och Åland gratis på nätet.

The History of Nordic Women’s Literature is a trilingual web site in Danish, Swedish, and English, which for the first time makes a thousand years of women’s literary history in Sweden, Norway, Denmark, Finland, the Faroe Islands, Iceland, Greenland, and the Åland Islands freely available online.