Carlotta

Carlotta

Carlotta är ett informationssystem som utvecklats för museer och deras museisamlingar. Grundidén med Carlotta är att tillhandahålla ett flexibelt system som kan användas och anpassas till alla sorters museisamlingar.