IEL Family and Succession Law

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

IEL Family and Succession Law

International encyclopaedia for Family and Succession Law, edited by Walter Pintens innehåller lagstiftning och artiklar om familje-, äktenskaps- och arvslagstiftning i olika länder, inom EU och på internationell nivå. För frågor om databasen, kontakta ditt fakultetsbibliotek eller Juridiska fakultetens bibliotek, jurbibl@jur.lu.se.

International Encyclopaedia for Family and Succession Law, edited by Walter Pintens containcs legislation and articles on family law, divorce law and succession law in various countries, Europe and internationally. For questions concerning the database, please contact your faculty library or the Faculty of Law Library, jurbibl@jur.lu.se.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.