Språkbanken

Språkbanken

Språkbanken inrättades 1975 som en nationell resurs placerad vid Göteborgs universitet. Detta var ett direkt resultat av Sture Alléns pionjärinsatser inom svensk korpuslingvistik under 1960-talet, vilka resulterade i Press-65, en av de första stora elektroniska textkorpusarna för ett annat språk än engelska. Språkbankens uppdrag blev och är fortfarande att samla in, förädla och tillgängliggöra språkresurser åt forskare och allmänheten, samt att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete som främjar sån användning.


In recognition of the groundbreaking corpus linguistic work initiated by Sture Allén at the University of Gothenburg in the 1960s (which had resulted in the creation of one of the first large electronic text corpora in another language than English, Press-65, one million words of newstext), Språkbanken (the Swedish Language Bank) was established in 1975 as a national center with a remit to collect, process and store (Swedish) text corpora, and to make linguistic data extracted from the corpora available to researchers and to the public. Since then, Språkbanken has developed into a nationally and internationally acknowledged research unit whose work focuses on the development of linguistic resources and tools, and methodologies for using the resources in research in language technology and a number of other disciplines.