Rikstermbanken

Rikstermbanken

In Rikstermbanken you may find out how coalescence is defined, or how to translate regleringsbrev into English, French or Polish. The geological difference between dy and gyttja may be retrieved, and various definitions of the same concept stemming from different organisations may now be viewed and compared. You may also find terminology in some of Sweden’s official minority languages, e.g. Finnish and Sami.

Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Rikstermbanken innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden. I Rikstermbanken finner du till största delen termer på svenska, men också termer på flera av Sveriges minoritetsspråk och på andra språk, bland annat på engelska, franska, tyska och ryska.