Historicalstatistics.org

Historicalstatistics.org

Historicalstatistics.org is a portal for historical statistics, with the main focus on macroeconomic data on Sweden in the 19th and 20th centuries.

Historicalstatistics.org är en portal för historisk statistik med inriktning på svensk makroekonomi under 1800- och 1900-talen. Se Historia.se för den svenska versionen.

Subject headings: Economic History, Statistics

Ämnesord: Ekonomisk historia, Statistik