Historicalstatistics.org

Historicalstatistics.org

Historicalstatistics.org is a portal for historical statistics, with the main focus on macroeconomic data on Sweden in the 19th and 20th centuries.

Subject headings: Economic History, Statistics


Historicalstatistics.org är en portal för historisk statistik med inriktning på svensk makroekonomi under 1800- och 1900-talen. Se Historia.se för den svenska versionen.

Ämnesord: Ekonomisk historia, Statistik