DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

DiVA portal is a joint search service for research publications and student essays produced at 47 universities and research institutions.


DiVA portal är en gemensam söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 47 lärosäten och forskningsinstitutioner.