Rättsfall.se

Rättsfall.se

Observera: På grund av licensavtal är denna databas endast tillgänglig lokalt på Juridiska fakulteten. Kontakta biblioteket för inloggningsupgifter. Telefon: 222 10 96.


Please note: Due to licence agreements this database is only available locally at the Faculty of Law. Contact the library in order to receive log in information. Telephone: 222 10 96.


Rattsfall.se ersätter den tidigare tryckta utgåvan av Rättsfall Försäkring och Skadestånd, RFS. Här hittar du beslut och domar från:

  • Ansvarsförsäkringens personskadenämnd
  • Personförsäkringsnämnden
  • Nämnden för Rättsskyddsfrågor
  • Trafikskadenämnden
  • Brottsoffermyndigheten
  • Patientskadenämnden
  • Allmänna reklamationsnämnden
  • Läkemedelsskadenämnden
  • Hovrätterna och Högsta Domstolen