Lifos - Migrationsverkets rätts- och landinformationssysem

Lifos - Migrationsverkets rätts- och landinformationssysem

När Migrationsverkets handläggare och beslutsfattare avgör vilka sökande som ska få uppehållstillstånd eller medborgarskap grundar de sina beslut både på den sökandes uppgifter och på kunskaper om förhållandena i den sökandes hemland. Lifos är Migrationsverkets databas för rätts- och landinformation. Lifos innehåller information om förhållandena i de länder som sökande kommer. Där hittar du också Migrationsverkets styrande och stödjande riktlinjer. Sedan juli 2009 utgörs de av rättsliga ställningstagande, som ibland innehåller exempel på beslut. Sedan våren 2009 samlar Migrationsverket landinformation och rättspraxis som rör enskilda länder i landprofiler. De finns också i Lifos. I Lifos finns också domar från Migrationsöverdomstolen. Äldre beslut från den tidigare Utlänningsnämnden och regeringen finns också där.