SpringerLink, e-tidskrifter

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

SpringerLink, e-tidskrifter

Avtalet ger tillgång till samtliga e-tidskrifter hos Springer Science+Business Media på plattformen SpringerLink, drygt 1 900 titlar. Fr.o.m. 2011 har konsortiet även tillgång till alla titlar i The Chinese Library of Science (ca 85 titlar) och i The Russian Library of Science (ca 200 titlar), samt ca 37 titlar från Current Medicine Group (CMG).

Åtkomst sker via IP access, om du sitter utanför campus måste du logga in med ditt studentkonto eller din LUCAT-identitet för att komma åt e-tidskrifterna.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.