ScienceDirect Freedom Collection

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

ScienceDirect Freedom Collection

ScienceDirect Freedom Collection är ett dynamiskt paket på ca 2 100 e‑tidskrifter som fastställs 1 december varje år och görs tillgängliga på Elseviers plattform ScienceDirect.

Avtalet omfattar årgångar från 1995-. Tidigare årgångar kan köpas separat från leverantören.

Åtkomst sker via IP access, om du sitter utanför campus måste du logga in med ditt studentkonto eller din LUCAT-identitet för att komma åt önskat material.

OBS! Om du använder webbläsaren Internet Explorer krävs version 9 eller senare.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.