Katalog -1957

Katalog -1957

Katalog -1957 är UB:s kortkatalog över bl.a. böcker och tidskrifter tryckta t.o.m. 1957.

Litteratur tryckt före år 1800 finns här, men till stor del också i Lovisa.

Katalog -1957 är även tillgänglig för sökning och beställning via nätet. Läs gärna sökhjälpen i katalogen! Det finns också instruktionsfilmer om att använda Katalog -1957.

Det finns en alfabetisk del och en ämnesdel. All litteratur som man hittar här står i magasin och måste beställas fram. Observera att man inte får låna hem litteratur tryckt före år 1900.

Catalogue -1957

Catalogue -1957 is the University Library’s card catalogue of books and journals and other material printed up to and including 1957.

The literature printed before the year 1800 is here, but to a large extent also in Lovisa.

Catalogue -1957 is also available for searching and ordering via the internet. Do read the search help in the catalogue! There are also instruction films on how to use Catalogue -1957.

There is an alphabetical section and a subject section. All the literature found here is in storage and must be ordered. Please note that literature printed before the year 1900 cannot be borrowed.