Handskriftskatalogen

Handskriftskatalogen

Handskriftskatalogen är en katalog över Universitetsbibliotekets äldre handskrifter och arkiv och avslutades ca 1985. Den består av en alfabetisk del och en ämnesdel. Här kan man både söka och beställa fram material.

Katalogen fortsättes av andra förteckningar, som finns tillgängliga i Universitetsbibliotekets specialläsesal och som inkluderar både gamla och nya samlingar.

Det är lämpligt att man först läser igenom Sökhjälp innan man börjar söka!

The manuscript catalogue

The manuscript catalogue lists the University Library’s older manuscripts ad archives and was ended around 1985. It consists of an alphabetical section and a subject section. In it one can search for and order material.

The catalogue is continued by other lists, which are available in the University Library’s special reading room and which include both old and new collections.

It is appropriate to first read through the Search Help section before starting to search for material!