Papyrussamlingen

Papyrussamlingen

Universitetsbiblioteket äger 800 papyrer från Egypten, skrivna på grekiska under århundradena kring Kristi födelse. Innehållet är mycket varierande. Här finns ett avsnitt ur Iliaden, privata brev, en astronomisk kalender, kvitton, arrendehandlingar med mera.

Samlingen är tillgänglig i digital form på nätet via APIS, en internationell samarbetsorganisation med syfte att tillgängliggöra papyrer, ostraka och liknande material.

En del av papyrerna visas ännu inte med bild i APIS, men de kommer att laddas upp inom kort.

The Papyrus collection

The University library owns 800 papyruses from Egypt, written in Greek during the centuries around the birth of Christ. Their content is very varied. It includes an extract from the Iliad, private letters, an astronomical calendar, receipts, lease documents and more.

The collection is accessible in digital form on the internet via APIS, an international organisation which cooperates to make papyruses, ostraca and similar material available.