Lantmäteriets WMS-tjänster

Lantmäteriets WMS-tjänster

Lund University staff and students have access to WMS services provided by Lantmäteriet. For questions regarding the services please contact Karin Larsson

The services provided are:

Lunds universitets personal och studenter har tillgång till WMS-tjänster från Lantmäteriet. För frågor angående tjänsterna vänligen kontakta Karin Larsson.

Följande finns tillgängligt: