De Gruyter (ebooks)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

De Gruyter (ebooks)

De Gruyter has an integrated platform for e-books, e-journals and databases. The following subject areas are covered: General Reference Works, Ancient Near Eastern (ANE) Studies, Art, Music, Library & Information Science, History, Literary Studies, Mathematics, Medicine, Natural Sciences, Philosophy, Law, Social Sciences, Economics, Linguistics & Communications, Theology and Religion.

Lund university libraries have access to a number of purchased e-book titles. These e-books can be accessed by an unlimited number of concurrent users. There are no limitations in printing and copying, but according to Copyright laws you cannot print or copy a complete chapter or e-book.

De Gruyter har en integrerad plattform för e-böcker, e-tidskrifter och databaser. Följande ämnen är representerade: referensarbete, ANE-studier, konst, musik, biblioteks- och informationsvetenskap, historia, litterära studier, matematik, medicin, naturvetenskap, filosofi, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, lingvistik och kommunikation, teologi och religion.

Lunds universitet har tillgång till ett antal köpta e-bokstitlar. Det finns ingen gräns för hur många som kan använda De Gruyters e-böcker samtidigt. Det finns ingen begränsning för kopiering men i enlighet med lag om Copyright är det inte tillåtet att skriva ut eller kopiera ett komplett kapitel eller e-bok.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.