VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut / Bibliotek och informationscenter (BIC)

VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut / Bibliotek och informationscenter (BIC)

The VTI, the Swedish National Road and Transport Research Institute, is a national research institute organised under the Ministry of Industry, Employment and Communications. VTI performs advanced applied research and development of high quality aiming to contribute to the national transport policy objective for sustainable development.

VTI är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen och har till huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling om infrastruktur, trafik och transporter. VTI:s bibliotek och informationscenter (BIC) samlar, strukturerar, lagrar och sprider information inom transportforskningsområdet och fungerar som så kallat ansvarsbibliotek inom sina områden.

VTI:s bibliotek producerar Nordens största bibliotekskatalog inom områdena trafik och transporter. Katalogen finns sökbar via transportportal.se – portalen för transportforskning. Biblioteket ansvarar för rapportering av svensk transportlitteratur och pågående forskning till den internationella databasen TRID – the TRIS and ITRD database.

Subject headings: Transportation, Traffic, Infrastructure

Ämnesord: Transporter, Trafik, Infrastuktur