VITALIS - Vitterhetsakademiens biblioteks huvudkatalog

VITALIS - Vitterhetsakademiens biblioteks huvudkatalog

VITALIS is the library catalogue of the Library of the Royal Academy of Letters, History and Antiquities which is part of The National Heritage Board. It is a special library in Archaeology, Medieval Art and Architecture, Numismatics and Sweden's Cultural Heritage and Its Protection and Preservation. The library is situated at the National Heritage Board (Riksantikvarieämbetet) in Stockholm.

VITALIS är Vitterhetsakademiens bibliotekskatalog. De huvudsakliga ämnesområden är: arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik samt kulturmiljövård. I databasen finns böcker, tidskrifter (kan inte beställas via VITALIS, beställs på blanketter), artiklar ur huvudsakligen svenska tidskrifter och årsböcker, rapporter, uppsatser från svenska universitetsinstitutioner. VITALIS innehåller all litteratur anskaffad till biblioteket sedan 1975, samt en stor del av bibliotekets äldre litteratur. Den äldre litteraturen registreras fortlöpande i VITALIS och därför rekommenderar biblioteket att besökaren inleder sin sökning av litteratur där. Om man inte hittar det man söker i VITALIS, söker man vidare i bibliotekets kortkatalog.