Bibliotek.dk

Bibliotek.dk

bibliotek.dk (formerly Danbib) is not a library, but a database of holdings in Danish libraries. It shows you what has been published in Denmark, and what is available in the Danish public libraries. bibliotek.dk includes the following: Records of materials in Danish public libraries and research libraries - books, periodicals, newspapers, music, music scores, videos, CD ROMs, talking books, etc. Books, periodicals and newspapers which have been published in Denmark since 1970 (and in several cases also older material). Records of longer articles in newspapers and periodicals from 1981. Records of reviews in newspapers and periodicals from 1990. You can place an order only if you are registered as a borrower and have a library card at a Danish library.

Den danska samkatalogen (f.d. Danbib) ligger nu gratis att använda på nätet. Här hittar man de böcker som finns på danska bibliotek, alla danska böcker, tidskrifter, tidningar (1970-), och dessutom större artiklar (1981-) och recensioner (1990-) i danska tidskrifter (f.d. Artikelbasen). bibliotek.dk innehåller också noter, musikinspelningar, cd-rom, video, talböcker m.m. Dessutom finns alla danska biblioteks adresser och öppettider i Biblioteksvejviseren. Beställningar kan endast göras om man är låntagare och har lånekort på ett danskt bibliotek. Manual på Danska.