UfR (Ugeskrift for Retsvaesen) och Danmarks Love

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

UfR (Ugeskrift for Retsvaesen) och Danmarks Love

Ugeskrift for Retsvaesen online innehåller alla domar som offentliggjorts i tidskriften UfR sedan 1950 (Höjesteretsdomme, Landsretsdomme, Sö- og Handelsretsdomme). Danmarks love omfattar gällande lag i Danmark och en nyhetsservice som ger tillgång till danska lagförarbeten i fulltext för de senaste sex månaderna. Observera: På grund av licensavtal är denna databas endast tillgänglig lokalt på Juridiska fakulteten, telefon: 222 10 96.

Please note: Due to licence agreements this database is only available locally at the Faculty of Law, telephone: 222 10 96. This database is only in Danish.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.