Tidsskrift.dk - vetenskapliga tidskrifter

Tidsskrift.dk - vetenskapliga tidskrifter

Tidsskrift.dk är Kungliga Biblioteket i Danmarks portal för danska vetenskapliga tidskrifter. Tidskrifterna är digitaliserade helt och hållet och både avhandlingar, artiklar, recensioner, nekrologer, debattinlägg, föreningsmeddelanden etc finns med. För närvarande (juni 2008) omfattar portalen 9 tidskrifter med ca 30.000 texter från ca 540 volymer. Innehållet i tidskrifterna är sökbart på artikelnivå i Artikelbasen på bibliotek.dk och i Dansk Historisk Bibliografi i de fall titlarna finns där.

Åtkomst & användning
Materialet i portalen får fritt läsas, skrivas ut och laddas ner för privat bruk samt för studie- och forskningsändamål. Det får inte, vare sig helt eller delvis, användas för kommersiellt bruk eller läggas ut på webbsidor.

Titlar fr o m juni 2008:
Fund og Forskning (1954 - 2005)
Geografisk Tidsskrift (1877 - 2001)
Historie/Jyske Samlinger (1911 - 2001)
Historisk Tidsskrift (1840 - 1997)
Ledelse og Erhvervsøkonomi/Handelsvidenskabeligt
Tidsskrift/Erhvervsøkonomisk Tidsskrift (1937 - 2002)
Nationaløkonomisk Tidsskrift (1873 - 1997)
Politica (1968 - 2001)
Revue Romane (1966 - 1998)
Scandinavian Political Studies (1966 - 2000)


Tidsskrift.dk is the Royal Library of Denmark's portal for Danish scientific journals. Both the journals and the web site is only in Danish.