Myndigheten för Tillgängliga Medier / The Swedish Library of Talking Books and Braille, MTM

Myndigheten för Tillgängliga Medier / The Swedish Library of Talking Books and Braille, MTM

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är en statlig myndighet med ansvar för att ge personer med läshandikapp tillgång till litteratur på anpassade medier. MTM-katalogen LEGIMUS är en databas med litteratur som genom olika anpassningar gjorts tillgänglig för personer med läshandikapp. Här finns alla böcker i MTM:s bestånd: talböcker, punktskriftsböcker, taktila bilderböcker och e-textböcker, såväl TPB:s produktion som inköp från andra producenter. Låntagare med användar-id (bibliotek, punktskriftsläsare och högskolestuderande med läshandikapp) har möjlighet att boka lån direkt i katalogen.

The Swedish Library of Talking Books and Braille, MTM is a Government authority that, in collaboration with local libraries, provides people with print handicaps access to printed materials. Students with a print handicap at university level can borrow course literature in alternative formats. Loans are administered by the university library and are free of charge.