SCB Statistikdatabasen

SCB Statistikdatabasen

Statistikdatabasen innehåller officiell statistik från SCB och femton andra myndigheter och är gratis att använda. Statistiken spänner över många ämnen och ofta över lång tid, så kallade tidsserier. I statistikdatabasen har du möjlighet att plocka ut den data du behöver och göra egna tabeller.

The Statistical database contains official statistics from Statistics Sweden and other government agencies. The statistics cover many subject areas, and often over a long period of time, so-called time series. You can retrieve the data you need and create your own tables.

Ämnesord: statistik

Subject heading: statistics