Sveriges Sociologförbund / The Swedish Sociological Association

Sveriges Sociologförbund / The Swedish Sociological Association

Sveriges Sociologförbund är en fackligt och politiskt obunden intresseorganisation för sociologer. Förbundets syfte är att främja sociologins vetenskapliga utveckling och praktiska tillämpning, att stärka sociologernas yrkesmedvetande och att verka för att sociologiska synsätt kommer till användning i samhällets praktisk-politiska verksamheter. Förbundet ger även ut tidskriften Sociologisk Forskning och, i samarbete med sociologiska förbund från övriga Nordiska länder, tidskriften Acta Sociologica.

The Swedish Sociological Association (SSF) is a non-union and non-political special interest organisation for sociologists. The Association publish the academic journal Sociologisk Forskning (Sociological Research). Together with the sociological associations from the other Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, and Norway) the SSF is responsible for the publication of the internationally highly regarded journal Acta Sociologica.