Sveriges Psykologförbund

Sveriges Psykologförbund

Sveriges Psykologförbund är psykologernas fackliga organisation. Förbundet arbetar med frågor runt medlemmarnas löne- och anställningsförhållanden och med frågor som rör psykologens roll i samhället såsom yrkesetik, yrkesjuridik, utbildning och forskning. Förbundet tillhör SACO, Sveriges Akademikers Centralorganisation.