Sveriges dödbok 1947-2003

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Sveriges dödbok 1947-2003

Sveriges Dödbok 1947-2003 innehåller varierande grad av persondata om alla som avlidit i Sverige under 1947-2003, totalt över 4,7 miljoner människor. Uppgifterna är hämtade ur offentliga dataregister och bygger på den officiella folkbokföringen. Följande uppgifter redovisas: personnummer (för alla avlidna), för- och efternamn, gatu- och postadress, födelseförsamling, dödsdatum (för alla avlidna), dödsförsamling (för alla avlidna), tid (oftast datum) för civilståndsförändring (flicknamn för kvinnor avlidna före 1970) och civilstånd (för alla avlidna). Sveriges Släktforskarförbund är det sammanhållande organet för för den svenska släktforskarrörelsen. För mer information, kontakta Handskriftssektionen, UB

The database Deceased persons in Sweden 1947-2003 contains a varying degree of personal data on all the deceased persons in Sweden during 1947-2003, a total of more than 4,7 million people. The data is drawn from public records and founded on the national registration. You will find information on: personal identification number (for all deceased persons), first name and family name, street and postal address, place of birth, date of death (for all deceased persons), place of death (for all deceased persons), marital status including date of last change (for all deceased persons), maiden name for women deceased before 1970. The Federation of Swedish Genealogical Societies is the umbrella organisation for some 130 genealogical societies.

This is a Citrix database.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.