Sveriges befolkning/Folkräkningar 1860 - 1910, 1930 (Riksarkivet)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Sveriges befolkning/Folkräkningar 1860 - 1910, 1930 (Riksarkivet)

Sveriges befolkning/Folkräkningar 1860 - 1910, 1930 innehåller persondata om alla som var skrivna i Sverige i 1860 - 1910, 1930. Uppgifterna är hämtade från Statistiska centralbyråns avskrifter av kyrkans husförhörslängder för den tiden. Följande uppgifter redovisas: namn, boendeort och -församling, födelseår och -församling, yrke samt hushållstillhörighet. Sveriges Släktforskarförbund är det sammanhållande organet för för den svenska släktforskarrörelsen. För mer information, kontakta Handskriftssektionen, UB

The database All people living in Sweden in 1860 - 1910, 1930 contains personal data on all persons registered in Sweden 1860 - 1910, 1930. The data is drawn from the Swedish Statistics (SCB) records of household examination rolls from that time. You will find information on: first name and family name, place of living and parish, date of birth and parish, profession and household status. The Federation of Swedish Genealogical Societies is the umbrella organisation for some 130 genealogical societies.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.