Svenska datatermgruppen (KTH)

Svenska datatermgruppen (KTH)

The purpose of Svenska datatermgruppen (the Swedish group for computer terminology) is to provide recomendations on current computer terminology, not just for experts but for everyday use. Recomendations include choice of word, spelling, grammar, translation etc. Please note that this database is only in Swedish.

Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp med företrädare för bl.a. språkvården, dagspressen, etermedier, högskolor, branschpressen och företag inom databranschen. Som samordnare fungerar Terminologicentrum TNC. Datatermgruppen ger rekommendationer om aktuella datatermer - vilket uttryck som bör användas, hur det stavas och böjs och vad det står för. Det gäller i första hand sådana termer som används av många människor - inte bara av specialister - och i synnerhet där det saknas ett etablerat bruk. I andra hand tar man upp termer som är mer tekniska eller redan etablerade, men som många ändå är osäkra om.