Svensk konstvetenskaplig bibliografi

Svensk konstvetenskaplig bibliografi

Swedish Art Bibliography covers literature published in Sweden as from 1994 on the subject of Swedish and foreign art, i.e. art history, art theory, fields of art (drawing, painting, sculpture, graphic arts, design, photographic art, art handicraft, folk art, architecture, landscaping) but also exhibitions, cartoons and interior design. The following categories of material are registered: monographs, sections of monographs and composite works, articles in periodicals and year-books, book reviews in periodicals. Please note: All menus are in Swedish, but if you choose Valfria sökord (Keywords) it is possible to search in any language.

Svensk konstvetenskaplig bibliografi är en ämnesbibliografi som är del av den totala LIBRIS-databasen. Den innehåller referenser till artiklar i tidskrifter, samlingsverk och årsböcker, monografier och samlingsverk, recensioner i tidskrifter. Materialet ska vara publicerat i Sverige, men behöver inte enbart handla om svensk konst och svenska konstnärer. Ämnesområdena omfattar främst konsthistoria, konstteori och de olika konstarterna arkitektur, måleri, skulptur, grafik, konsthantverk, design och dräkthistoria, men även specifika utställningar, trädgårdskonst, landskapsarkitektur, inredning, tecknade serier, industridesign och fotokonst. Perioden 1994-1996 har indexerats. För tiden därefter finns för närvarande ingen finansiering. Enstaka poster registreras dock. 1997 påbörjades en retrospektiv indexering av perioden 1981-1993.