Svensk Filmdatabas

Svensk Filmdatabas

The Swedish Film Institute's database on Swedish film contains information on all Swedish films made since 1897. It is possible to search for titles, actors, filmworkers, directors and much more. Every film has a fact sheet that can be downloaded in pdf. Please note: this database is only in Swedish.

I Svensk Filmdatabas går det att söka information om samtliga svenska långfilmer som gjorts sedan 1897, samt tusentals kortfilmer, dokumentärfilmer och tv-filmer. Sökningar går inte bara att göra på titlar, filmarbetare och skådespelare utan även på exempelvis samtliga filmer som gjorts i Norrköping eller samtliga filmer som innehåller sången "Vi gå över daggstänkta berg". Bland den information som finns om varje titel märks förutom team- och skådespelarlistor även inspelningsplats, bio, video- och tv-premiär samt censurinformation. Till varje film finns ett faktablad som sammanfattar uppgifterna om en film. Faktabladet går att ladda ned i pdf-format.