SveMed+

SveMed+

SveMed+ is produced at Karolinska Institutet University Library (KIB) and is publicly available via the library's BRS-system. Swemed+ contains references to medical journal articles, reports and dissertations published in Sweden and Norway. It also contains references to articles within the medical area published by Nordic authors. The older material is taken from the databases Spriline and Swemed. As of 2001 articles from journals indexed in the database Patrix are included. Besides biomedicine you will find patient's information and non-clinical aspects of health and medical service. MeSH terms are used. Please note: This database is only in Swedish, with most of the material is in Swedish and English and some material in Danish and Norwegian.

SveMed+ produceras vid Karolinska Institutets Universitetsbibliotek (KIB) och finns publikt tillgänglig via bibliotekets BRS-system. SveMed+ innehåller referenser till nordiska artiklar inom det medicinska området. En del av materialet är av mer populärvetenskaplig karaktär. Det äldre materialet kommer från databaserna Spriline och Swemed. Fr o m år 2001 hämtas artiklar ur tidskrifter som tidigare indexerats för databasen Patrix. Förutom biomedicin bevakas patientinformation och icke kliniska aspekter av hälso- och sjukvård. Tidstäckningen är från 1977 och framåt. Vissa databasposter innehåller hypertextlänkar till externt material (abstracts, fulltext o.d.) Databasposterna är indexerade med termer ur MeSH (Medical Subject Headings), dessutom är de indexerade med motsvarande svenska MeSH-termer. Huvuddelen av materialet är på svenska och engelska, men en del dansk- och norskspråkigt material förekommer också.

Ämnesord: medicin, omvårdnad, arbetsterapi, sjukgymnastik

Subject headings: medicine, nursing, occupational therapy, physical therapy