SundaHus Miljödata

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

SundaHus Miljödata

SundaHus Miljödata är en databas med miljögranskade och miljöklassificerade byggvaror. Innehåll:

Så här gör du för att få åkomst till databasen:
* Gå till SundaHus registreringsida och beställ ett personligt konto.
* Observera att registreringen bara kan göras med en giltlig domän-epostadress (lu.se och lth.se).
* När du fått ditt lösenord går du till SundaHus Miljödata-länken ovan och loggar in.


SundaHus Miljödata is a database with building material evaluated for its environment impact. The web site is only available in Swedish. Personal registration (free of charge) is required:
* Go to the SundaHus registration page and order a personal account.
* Please note that the registration can only be made with a valid domain e-mail adress (lu.se och lth.se).
* When you have received your password, go to the SundaHus Miljödata-link above and login.

Ämnesord: byggnadsteknik, husbyggnad, miljöaspekter, byggnadsvaror

Subject headings: building, house construction

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.