Springer eBook Collections (ebooks)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.
This resource is partly or fully indexed in LUBsearch

Springer eBook Collections (ebooks)

SpringerLinkplattformen innehåller ett stort antal e-böcker i fulltext. Lunds universitets bibliotek har köpt 13 ämnessamlingar med titlar som publicerats från 1997 och framåt (mellan åren 2005 och 2012 finns tillgång till förlagets hela engelskspråkiga utgivning). Följande samlingar ingår: Architecture, Design and Arts ; Behavioral Science ; Biomedical and Life Sciences ; Business and Economics ; Chemistry and Materials Science ; Computer Science ; Earth and Environmental Science ; Engineering ; Humanities, Social Science and Law ; Mathematics and Statistics ; Medicine ; Physics and Astronomy ; Professional Computing and Web Design.

Åtkomst & användning:

Utskrift & kopiering
Tredje man & Fjärrlån


The SpringerLink plattform offers a large number of ebooks in fulltext. Lund University Libraries has purchased 13 subject collections containing ca 12,000 titles from the years 1997 to 2008.

Access & use

Printing & copying
Walk-in users & ILL


Keyword:SoB, Jurfak

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.