Skattestatistisk årsbok / Tax Statistical Yearbook of Sweden

Skattestatistisk årsbok / Tax Statistical Yearbook of Sweden

Swedish Tax Agency publishes a Swedish language Tax Statistical Yearbook of Sweden (Skattestatistisk årsbok). It presents an overwiew of the Swedish tax system as well as up-to-date statistics on relevant aspects of taxation. An English summary of the Tax Statistical Yearbook of Sweden is available among the links on the page.

Subject Headings: Taxes, Statistics


Skattestatistisk årsbok, utgiven av Skatteverket, innehåller det mesta man behöver veta om våra skatter. De tre "tunga" kapitlen handlar om skatt på arbete, kapital samt på varor och tjänster. Det ingår också avsnitt om skatterna i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv, företagsbeskattning, skatt och inkomstfördelning för individer och hushåll samt om svenska skatter i internationell betydelse.

Ämnesord: Skatter, Statistik