SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering

SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering

SBU, the Swedish Council on Technology Assessment in Health Care was established in 1987 by the Swedish Government and has the mandate to comprehensively assess healthcare technology from medical, economic, ethical, and social standpoints. Scientific assessment in health care aims to identify interventions that offer the greatest benefits for patients while utilizing resources in the most efficient way. SBU aims to compile unbiased, scientifically based assessment reports to support decision making in health care.

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, inrättades 1987 och är numera en fristående myndighet som kritiskt granskar de metoder som används i vården för att upptäcka och behandla sjukdom. SBU har regeringens uppdrag att utvärdera olika metoder i vården ur ett samlat medicinskt, ekonomiskt, etiskt och socialt perspektiv. Syftet är att ta fram ett opartiskt och vetenskapligt baserat beslutsunderlag.

Ämnesord: medicin, evidensbaserad sjukvård, omvårdnad

Subject headings: medicine, nursing