Retriever Research (Mediearkivet)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Retriever Research (Mediearkivet)

The Media Archive (Mediearkivet) is a Nordic news archive with material from ca 700 Swedish newspapers and journals. The database contains ca 91 million articles that are searchable as pdf's or full text (html). In pdf format the article looks just like it does in the printed paper. The articles are made available the same day as they are published. Please note that when you search the database you are searching in the Media Archive database, not the source archive. Articles may therefore differ in appearance from the source website.
This database is only in Swedish.

---------------------------------

Mediearkivet är ett Nordiskt nyhetssarkiv med material från ca 700 svenska dagstidningar, tidskrifter och affärspress. Databasen innehåller ca 91 miljoner artiklar som är sökbara som pdf:er eller fulltext (html). I pdf-format ser artikeln ut precis som den gör i den tryckta tidningen. För det flesta tidningar blir artiklar tillgängliga samma dag som utgivningen.

OBSERVERA! när du söker efter en artikel söker du i Retrievers/Mediearkivets egen arkivdatabas, inte i källans arkiv. Artiklar i Mediearkivet kan därför skilja sig från de som finns på dagstidningarnas fria hemsidor.

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.