Retriever Research (Mediearkivet)

Lund University students and employees only, login with student account/LUCAT is required.

Retriever Research (Mediearkivet)

The Media Archive (Mediearkivet) is a Nordic news archive with material from Swedish and Danish newspapers and journals. The articles are made available the same day as they are published. Please note that when you search the database you are searching in the Media Archive database, not the source archive. Articles may therefore differ in appearance from the source website.

The database interface is only in Swedish.

Subject Headings: News


Mediearkivet är Nordens största digitala nyhetsarkiv och samlar nyheter och artiklar från tryckta och digitala redaktionella medier samt radio och tv. Artiklarna finns tillgängliga samma dag de publiceras, och visas i de flesta fall som en PDF av tidningssidan. Lunds universitet har tillgång till svenska och danska Mediearkivet, men även källor från övriga Norden ingår. Mediearkivet innehåller i huvudsak svenska källor, men täcker även källor från övriga Norden. Här finns även innehåll från utvalda webbplatser, som exempelvis myndigheter och kommuner.

Observera! när du söker efter en artikel söker du i Retrievers/Mediearkivets egen arkivdatabas, inte i källans arkiv. Artiklar i Mediearkivet kan därför skilja sig från de som finns på dagstidningarnas fritt åtkomliga artiklar.

Låst webb: material som onlinetidningar ligger bakom en betalvägg. Vid köp av Låst webb får man tillgång till de titlar som finns i Mediearkivets låsta medielista, men dock inte Bonnier News-titlar. Separata prenumerationer krävs för att komma åt tryckta artiklar i fulltext för Bonnier Premium-tidningar (Dagens Nyheter, di.se, Expressen (inkl GT och Kvällsposten), Helsingborgs Dagblad Premium och Svenska Dagbladet Premium).

Ämnesord: Nyheter

End user license agreement
The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes. It is strictly forbidden to change, rewrite, systematically copy, redistribute, sell, publish or in any way use the material in commercial purposes.

Slutanvändaravtal
De licensierade databaserna innehåller material som endast får användas för personligt och vetenskapligt bruk, samt för forsknings- och undervisningsändamål. Det är absolut förbjudet att ändra, omarbeta, systematiskt kopiera, redistribuera, sälja, publicera, eller på annat sätt använda materialet i kommersiellt syfte.